2021-07-13

Kviečiame išklausyti nuotolinį tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos kursą

Valstybės tarnybos departamentas kviečia įstaigų valstybės tarnautojus išklausyti nuotolinį tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos kursą. Kursas pasiekiamas „Moodle“ platformoje. Jį išklausyti galima Jums patogiu metu.

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniame veiklos plane nustatytą 6.1.3 priemonę  „Valstybės tarnautojų mokymų profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse organizavimas“, sėkmingai įgyvendino iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005 „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“. Projekto tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą (suvokimą) tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse.

Projekto metu buvo sukurtas nuotolinis tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos kursas, pritaikytas Valstybės tarnybos departamento nuotolinio mokymų platformai. Šiam mokymo kursui parengti 23 užduočių scenarijai: animuota/filmuota situacija (scenarijus) ir testai, skirti įvertinti testuojamojo sąmoningumo (suvokimo) tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse lygį.

Scenarijai apima rizikingas korupcijai sritis, t. y.  viešųjų pirkimų, įdarbinimo, Europos Sąjungos ir paramos lėšų skirstymo, sveikatos apsaugos, ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės.

Nuotolinio kurso užduočių scenarijai ir naudotojo vadovas paskelbti nuotolinio mokymo platformoje „Moodle“, pasiekiamoje adresu https://mokymai.vrm.lt.

Dėl prieigos kodų suteikimo prašome kreiptis el. paštu [email protected].