2021-03-31

Kviečiame į tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymus

Kviečiame valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus dalyvauti mokymuose „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija korupcijai jautriose srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“.

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija), profesinė etika ir korupcijos prevencija yra išskirta kaip viena iš prioritetinių valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo sričių.

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas „2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“, vykdo bendrai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005, kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių korupcijai jautriose srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą (suvokimą) tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse.

Įgyvendinant šį projektą, 2021 m. balandžio 12, 15, 19, 22 d. organizuojami mokymai „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija korupcijai jautriose srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“, kurie skirti valstybės tarnautojams, dirbantiems korupcijai jautriose srityse: viešieji pirkimai, įdarbinimas, Europos Sąjungos ir paramos lėšų skirstymas ir naudojimas, sveikatos apsauga, ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė.

Registruotis į mokymus prašome ČIA.

Mokymų programą rasite ČIA.