2024-02-28

Kviečiame dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programoje – paraiškos priimamos iki balandžio 1 d.

Viešojo valdymo agentūra informuoja: priimamos paraiškos dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programoje, kurią administruoja Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Estijoje.

Programoje gali dalyvauti valstybės tarnautojai ir kiti viešojo sektoriaus darbuotojai ar jų grupės (nuo 2 iki 8 asmenų), norintys vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės šalyse, arba vykdantys bendradarbiavimo tinklų veiklą minėtame regione. Paraiškos priimamos iki balandžio 1 d.

Programos tikslai:

 • skatinti žinių perdavimą siekiant abipusės naudos įvairių sričių ir visų administracinių lygių (nacionalinio, regioninio, vietos) viešojo sektoriaus atstovams;
 • skatinti pasikeitimą gerąja viešojo administravimo praktika ir prisidėti prie standartų harmonizavimo;
 • palengvinti įvairių ES fondų įsisavinimą ir bendrų projektų finansavimą Šiaurės ir Baltijos šalyse;
 • skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą;
 • skatinti vietinės bei regioninės valdžios kompetencijų ugdymą.

Programa padengia iki 60 procentų kelionės, draudimo, apgyvendinimo, dienpinigių sumos – likusią dalį turi finansuoti paraiškos teikėjo įstaiga. Paraiškų teikimas ir svarstymas:

 • Paraiškos teikiamos lengvai ir patogiai tik elektroniniu būdu platformoje www.nb8grants.org.
 • Paraiškas individualia tvarka arba grupėmis gali teikti Šiaurės ir Baltijos šalių valstybės tarnautojai ir panašias funkcijas vykdantys viešojo sektoriaus atstovai.
 • Būtina aplankyti partnerius mažiausiai dviejose Šiaurės šalyse.
 • Pažintiniai vizitai (3–10 darbo dienų vienoje šalyje); stažuotės (iki 20 darbo dienų vienoje šalyje); galimybė tinklaveikai.
 • Būtina susirasti priimančias įstaigas Šiaurės šalyse ir gauti jų sutikimo laiškus.
 • Paraiškų teikėjai turi gerai mokėti darbinę anglų kalbą. Paraiškos, ataskaitos bei kiti programos dokumentai pateikiami anglų kalba.
 • Atrankos rezultatai paskelbiami per 8 savaites nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Apie projektų atrankos rezultatus informuojami visi paraiškų teikėjai.
 • Sprendimai nėra skundžiami.

Pažintiniai vizitai įvertinus situaciją galės būti keičiami ir į nuotolinius susitikimus (finansuojamos ryšio įrangos/susitikimų kambarių nuomos išlaidos).

Programoje dalyvauja Švedija, Suomija, Danija, Latvija, Estija, Lietuva, Norvegija ir Islandija.  Programos nuostatus ir papildomos informacijos rasite čia ir čiavideo.

Visos programos biudžetas 2024 m. apie 200 000 EUR

Anksčiau paramą jau gavę projektai: https://www.nb8grants.org/decision-files

2023 m. Lietuvos įstaigos pateikė 24 paraiškas (1 kaip partneris kartu su kita šalimi) - 22-ioms pritarta.

 

Programos koordinavimas ir konsultavimas dėl paraiškų teikimo (kreiptis tik angliškai):
Madis Kanarbik
Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Estijoje
Tel. + 372 7 423 625
El. paštas: [email protected]
https://www.norden.ee/en/


Bendro pobūdžio informacija:
Brigita Urmanaitė
Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje
Didžioji g. 5, Vilnius
Tel. +370 685 55138
El. paštas: [email protected]
https://www.norden.lt/

 

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programos valdymo grupės narys:

Aistis Rusteika
Viešojo valdymo agentūra
Šventaragio g. 2, Vilnius
El. paštas: [email protected]
https://vva.lrv.lt/