2024-02-15

Konkursų į valstybės tarnybą trukmė pagal naują Priėmimo aprašą galės būti ženkliai trumpesnė

Informuojame, kad įgyvendinant naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, galioja naujos redakcijos  Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Priėmimo aprašas). Jame, be kita ko, nurodyta, kad konkursus į karjeros valstybės tarnautojo pareigas įstaigos gali pavesti organizuoti Viešojo valdymo agentūrai arba organizuotis pačios.

Vakar įvyko pirmasis pagal atnaujintą Priėmimo aprašą Viešojo valdymo agentūros organizuotas konkursas.

Pasak Viešojo valdymo agentūros Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėjo A. Rusteikos, nors teisės aktas nereguliuoja maksimalios konkurso trukmės, tačiau atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, dabar atsirado galimybė konkursus organizuoti ženkliai sparčiau, todėl Viešojo valdymo agentūra ketina konkursus suorganizuoti vidutiniškai per  25-30 dienų nuo konkurso paskelbimo. Žinoma, per šį laiką pretendentai 10 d. d. teikia dokumentus, esant poreikiui juos tikslina, sudaroma komisija, suplanuojama data ir  pretendentams apie konkursą pranešama ne vėliau kaip prieš 3 d. d. iki pretendentų vertinimo komisijoje.

Daugiau informacijos apie atrankas į valstybės tarnybą rasite https://bit.ly/valstybestarnautojuatranka

Aktualūs konkursų skelbimai į valstybės tarnybą https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html