>
2023-03-15

Konkursų į valstybės tarnybą kitos savaitės grafikas

Viešojo valdymo agentūra skelbia konkursų į valstybės tarnautojų pareigas kitos savaitės – kovo 20–24 d. – grafiką.

Pretendentai, kurie nusprendžia nebedalyvauti konkurse, vadovaudamiesi Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 39 punktu, privalo atsiimti prašymą dalyvauti šiame konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) savitarną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Esant galimybei labai prašome priėmus sprendimą nebedalyvauti konkurse prašymą atsiimti kuo anksčiau. Tai leistų Viešojo valdymo agentūrai efektyviau vykdyti valstybės tarnautojų atranką ir įstaigos greičiau sulauktų joms reikalingų valstybės tarnautojų.

Data

Laikas

Skelbimo numeris

Valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas

Vertinimo vieta

2023-03-20

09:00

55101

Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus pavaduotojas

Nuotolinis

2023-03-20

09:00

54959

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoskultūros atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Ukrainoje, vykdantis funkcijas Sakartvele

Nuotolinis

2023-03-20

09:00

54958

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patarėjas

Nuotolinis

2023-03-20

13:30

54963

Palangos miesto savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-20

09:00

54950

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-20

11:00

54965

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų  skyriaus vyresnysis specialistas

Nuotolinis

2023-03-20

13:30

54951

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-20

09:00

54952

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-20

09:00

54953

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-20

09:00

54948

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-20

11:30

54945

Vilniaus miesto savivaldybės administracijosTeritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-20

13:30

54966

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šalčininkų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-20

14:30

54968

Kupiškio rajono savivaldybės administracijosvyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)

Nuotolinis

2023-03-20

09:00

54972

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos programų finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-21

09:00

54956

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-21

09:00

54964

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-21

13:30

54970

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-21

13:30

54954

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius

Nuotolinis

2023-03-21

14:30

54955

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius

Nuotolinis

2023-03-21

09:00

54957

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės administravimo ir GIS poskyriovyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-21

13:00

54978

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

2023-03-21

14:30

54979

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjo padėjėjas

Nuotolinis

2023-03-21

09:00

55065

Viešojo valdymo agentūros Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-21

09:00

55066

Viešojo valdymo agentūros Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-21

09:00

55067

Viešojo valdymo agentūros Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-22

09:00

54980

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kybartų seniūnijos seniūno pavaduotojas

Nuotolinis

2023-03-22

09:00

54962

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosvyriausiasis patarėjas

Nuotolinis

2023-03-22

09:00

54996

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės patarėjas

Nuotolinis

2023-03-22

09:00

54983

Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-22

11:00

54971

Biržų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-22

13:30

54984

Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Juridinių asmenų patikrinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-22

11:00

55001

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-22

13:30

54999

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-22

09:00

54975

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus I Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-22

14:00

54993

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-22

14:00

54992

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-22

13:30

54973

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-22

14:00

55023

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-22

15:00

55025

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-23

09:00

55008

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Planavimo biuro vyresnysis patarėjas

Nuotolinis

2023-03-23

09:00

55002

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-23

09:00

54988

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Širvintų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-23

11:30

54998

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-23

09:00

54991

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus II Pensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-23

13:30

55005

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus II Registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-23

09:00

55009

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (Plungės r.)

Nuotolinis

2023-03-23

11:30

55013

Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-23

13:30

55019

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas

Nuotolinis

2023-03-23

09:00

54938

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėjas (darbo vieta Vilniuje)

Nuotolinis

2023-03-23

09:00

54939

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėjas (darbo vieta Vilniuje)

Nuotolinis

2023-03-23

09:00

54940

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėjas (darbo vieta Vilniuje)

Nuotolinis

2023-03-24

09:00

55000

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nuotolinis

2023-03-24

09:00

55024

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėjas

Nuotolinis

2023-03-24

09:00

54994

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Antrojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-24

10:30

55011

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Situacijų valdymo biuro vyresnysis patarėjas

Nuotolinis

2023-03-24

13:00

55016

Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-24

09:00

55018

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-24

11:30

55015

Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-24

09:00

55004

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trakų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-24

13:00

55003

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto 4-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2023-03-24

09:00

55006

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus III Registro skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Alytuje)

Nuotolinis

2023-03-24

09:00

55007

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus IV Registro skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Marijampolėje)

Nuotolinis