>
2024-02-12

Konkursų į valstybės tarnybą grafikas

Viešojo valdymo agentūra skelbia konkursų į valstybės tarnautojų pareigas – vasario 12 d. – vasario 15 d. – grafiką.

Pretendentai, kurie nusprendžia nebedalyvauti konkurse, vadovaudamiesi Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 39 punktu, privalo atsiimti prašymą dalyvauti šiame konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) savitarną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Esant galimybei labai prašome priėmus sprendimą nebedalyvauti konkurse prašymą atsiimti kuo anksčiau. Tai leistų Viešojo valdymo agentūrai efektyviau vykdyti valstybės tarnautojų atranką ir įstaigos greičiau sulauktų joms reikalingų valstybės tarnautojų.

Aktualius statistinius konkursų į valstybės tarnybą duomenis rasite čia.

Vertinimo komisijoje data

Laikas

Skelbimo numeris

Valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas

Vertinimo komisijoje vieta

2024-02-12

09:00

58043

Vilniaus rajono savivaldybės administracija Avižienių seniūnijos seniūnas

Nuotolinis

2024-02-12

09:00

58165

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2024-02-12

09:00

58167

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Pirmojo statybos priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2024-02-12

09:00

58166

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Pirmojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2024-02-12

09:00

58161

Aplinkos apsaugos agentūra Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2024-02-12

13:30

58164

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2024-02-12

13:30

58162

Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

2024-02-12

14:30

58163

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

 

 

 

 

 

2024-02-14

09:00

58152

Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės kontrolierius

Nuotolinis

2024-02-14

09:00

58184

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuotolinis

 

 

 

 

 

2024-02-15

09:00

58181

Vilniaus miesto apylinkės teismas Teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretorius

Nuotolinis

2024-02-15

09:00

58180

Pakruojo rajono savivaldybės administracija Pašvitinio seniūnijos seniūno pavaduotojas

Nuotolinis