2024-03-07

Konkursas į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriaus (-ės) pareigas

Teisingumo ministerija kviečia kandidatuoti į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (VGTPT) vadovės / vadovo pareigas.

„Vadovaudamas šiai įstaigai, Jūs prisidėsite prie ypač svarbių ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų asmenų teisių – teisės į gynybą ir teisės kreiptis į teismą – užtikrinimo. Tai reikšmingas ir prasmingas darbas siekiant teisingumo sistemos tinkamo funkcionavimo, – sako teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska. Tikimės, kad būsite lyderis, siekiantis inovatyvių ir pažangių sprendimų optimizuojant įstaigos veiklą, užtikrinant konstruktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, sugebėsite greitai reaguoti ir spręsti kylančius iššūkius bei konfliktines situacijas ir sieksite, kad įstaiga taptų sektinu pavyzdžiu“.

Pretendentai, sėkmės atveju, įgis galimybę ne tik prisidėti prie ypač svarbios paslaugos užtikrinimo socialiai pažeidžiamiems asmenims, bet ir  realizuoti inovatyvius, pažangius skaitmenizavimo sprendimus optimizuojant įstaigos veiklą. Tikimasi, kad VGTPT veiksmingai dalyvaus modernizuojant teisinės apsaugos procesus, bus užtikrintos palankesnės sąlygos tinkamai ginti pažeistas teises ar įstatymų saugomus interesus. 

Pretendentams keliami tikslai ir uždaviniai:

•    koordinuoti ir užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) teikimą;
•    užtikrinti mediacijos vykdymą;
•    dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo srityje;
•    teikti asmenims kokybiškas paslaugas;
•    užtikrinti palankesnes tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo sąlygas;
•    administruoti psichologų sąrašą.

Numatytos šios įstaigos veiklos prioritetinės kryptys: VGTP veiksmingumas, efektyvus privalomosios mediacijos vykdymo organizavimas ir sutarčių dėl privalomosios mediacijos paslaugų teikimo vykdymo kontrolė, efektyvus nusikaltimų aukoms padarytos žalos kompensavimo sistemos administravimas ir veiksminga įmokų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą kontrolė.

Reikalavimai pretendentams: 

•    nepriekaištinga reputacija;
•    aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    vadovaujamo darbo patirtis (trukmė: 3 metai);
•    užsienio kalba (anglų kalbos mokėjimas B2 lygiu).

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

•    strateginis požiūris;
•    veiklos valdymas;
•    lyderystė.

Bendrosios kompetencijos:

•    vertės visuomenei kūrimas;
•    patikimumas ir atsakingumas;
•    organizuotumas;
•    analizė ir pagrindimas;
•    komunikacija.

Dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) galima teikti nuo kovo 7 d. iki kovo 22 d. imtinai. Platesnę informaciją apie konkursą rasite informaciniame buklete.

Konkursą organizuoja Viešojo valdymo agentūra. Kviečiame pretendentus dalyvauti!

 2024-03-07/ šaltinis: vgtpt.lrv.lt/