2024-04-09

Konkursas į Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo (Savivaldybės kontrolieriaus) pareigas

Paskelbtas konkursas į Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo (-ės) – Savivaldybės kontrolieriaus (-ės) – pareigas.

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pavesta svarbi ir atsakinga misija – prižiūrėti, kaip valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

„Savivaldybės bendruomenė laukia aktyvaus, kūrybiško, sugebančio puoselėti ir palaikyti bendrystę lyderio (-ės), kuris (-i) telktų energingą, profesionalią, bendradarbiaujančią komandą ir kartu su ja prisidėtų prie skaidrios, efektyvios savivaldos kūrimo, piliečių ir valdžios tarpusavio ryšio stiprinimo, harmoningai, prasmingai ir užtikrintai įgyvendintų įstaigos tikslus“, – sako Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius ir kviečia pretendentus dalyvauti konkurse.

Savivaldybės kontrolierius skiriamas 5 metų kadencijai. Siūlomas atlyginimas – 3570,80 Eur.

Kviečiame pretendentus dalyvauti konkurse ir pasinaudoti galimybe, leisiančia plėtoti ir taikyti savo kompetencijas bei prisidėti prie skaidrios, sąžiningos ir patrauklios savivaldos kūrimo.

Išsamesnį konkurso aprašymą galite rasti informaciniame buklete.

Konkursą organizuoja Viešojo valdymo agentūra.

Darbo skelbimas paskelbtas Valstybės tarnybos portale.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. numatyta galimybė motyvuotu įstaigos sprendimu pratęsti dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminą iki 10 d. d. Siekiant pritraukti daugiau pretendentų į Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo (-ės) – Savivaldybės kontrolieriaus (-ės) – pareigas, šis terminas yra pratęstas iki gegužės 7 d. imtinai.

Kandidatų prašymai dalyvauti konkurse priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos savitarnos modulį. 


Kviečiame pretendentus dalyvauti!