2021-02-25

Klausimai apie valstybės tarnybą: kas gali atsakyti?

Ieškodami atsakymus į klausimus apie valstybės tarnybą, pasitikrinkite, kokia įstaiga galėtų į juos atsakyti: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ar kita įstaiga.

Klausimo tema

Atsakinga įstaiga

Įvairūs personalo valdymo ir teisinio reglamentavimo valstybės tarnyboje klausimai: priėmimas, atleidimas, darbo užmokestis, tarnybinės veiklos vertinimas ir kt.

Valstybės tarnybos departamentas

Konsultacijų telefonu (8 5) 271 7255 darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. arba el. p. [email protected]

Jei neprisiskambinate, maloniai prašome rašyti el. paštu

Konkursų į valstybės tarnybą procedūros

Valstybės tarnybos departamentas

Konsultacijų telefonu (8 5) 271 7255 darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. arba el. p. [email protected]

Jei neprisiskambinate, maloniai prašome rašyti el. paštu

Atrankų į pakaitinius valstybės tarnautojus procedūros

Pakaitinio tarnautojo atranką organizuojanti įstaiga

Informacija pretendentams dėl konkretaus konkurso ar atrankos į valstybės tarnybą procedūras

Konkretaus konkurso ar atrankos skelbime nurodytas specialistas

Jei neprisiskambinate, maloniai prašome rašyti el. paštu

Informacija apie darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursus (Valstybės tarnybos departamentas šių konkursų neorganizuoja)

Konkursą paskelbusi įstaiga

Dėl darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, konkurso organizavimo ir vykdymo galimų pažeidimų

Konkursą organizavusi įstaiga, Valstybinė darbo inspekcija arba Darbo ginčų komisija

Pretendentams dėl techninių trikdžių ar kitų klausimų teikiant prašymus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) (tiek pretenduojantiems į valstybės tarnautojo, tiek į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas)

Informatikos ir ryšių departamentas

Tel. (8 5) 271 7777 arba

el. p.  [email protected]

Pagalba įstaigoms naudojantis Valstybės tarnautojų registru (VATARAS) ar Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema (VATIS) (pareigybių aprašymų rengimas, skelbimų įkėlimas, tarnybinės veiklos vertinimas ir kt.)

Informatikos ir ryšių departamentas

Tel. (8 5) 271 7777 arba

el. p.  [email protected]

Taip pat atsakymus į aktualius klausimus, susijusius su valstybės tarnyba, galite rasti Valstybės tarnybos departamento svetainės rubrikoje Klausimai-atsakymai.