2021-06-07

Įvyko pirmasis Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklo renginys

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, siekdamas stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimą žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, kuria Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklą.

Šio tinklo tikslai – dalytis žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje patirtimi; kartu ieškoti sprendimų sprendžiant kylančias žmogiškųjų išteklių valdymo problemas; teikti pasiūlymus, kaip tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje; formuoti vienodą žmogiškųjų išteklių valdymo praktiką valstybės tarnyboje.

Šių metų birželio 3 d.  įvyko  pirmasis nuotolinis Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklo susitikimas-diskusija, tema „Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo aktualijos ir galimo tobulinimo gairės“. Renginyje dalyvavo apie 30 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo vadovų bei specialistų.

Susitikimo metu pristatyta valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo situacija Lietuvos valstybės tarnyboje: teisinio reglamentavimo naujovės nuo 2019 m. sausio 1 d., esama situacija, vertinimo sistemos problematika, išsakytos mintys dėl galimo praktikoje kylančių problemų sprendimo. Po pristatymo dalyviai buvo kviečiami diskutuoti, išsakyti savo pasiūlymus, kaip būtų galima tobulinti esamą tarnybinės veiklos valdymo sistemą.

Tikimės, kad diskusijos metu išgirstos mintys, pasiūlymai bus geras pagrindas tobulinti teisinį reglamentavimą ir gerinti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos procesą, orientuotą į rezultatus.

Valstybės ir savivaldybių įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo specialistus, norinčius prisijungti prie Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklo, prašome kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą el. p. [email protected]

Pirmojo tinklo susitikimo skaidres galite peržiūrėti ČIA.