2021-06-17

Įstaigų žmogiškųjų išteklių specialistus kviečiame jungtis į bendravimo tinklą

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, siekdamas stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimą žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, kuria Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklą.

Šio tinklo tikslai:

  • dalytis žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje patirtimi;
  • kartu ieškoti sprendimų sprendžiant kylančias žmogiškųjų išteklių valdymo problemas;
  • teikti pasiūlymus, kaip tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje; formuoti vienodą žmogiškųjų išteklių valdymo praktiką valstybės tarnyboje.

Valstybės ir savivaldybių įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo specialistus, norinčius prisijungti prie Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklo, prašome kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą el. p. [email protected].