>
2023-12-01

Įstaigų vadovų tinklaveikos renginys „Valstybės tarnyba ant pokyčių slenksčio“

2023 m. lapkričio 30 d. Viešojo valdymo agentūra ir vėl sukvietė įstaigų vadovus į tinklaveikos renginį, kuriame buvo kalbama, diskutuojama šiuo metu  aktualia tema – valstybės tarnybos reforma: iššūkiai ir galimybės.  Tai jau 15 -tasis tinklaveikos renginys.

Artūras Palekas, Viešojo valdymo agentūros direktorius, akcentavo, kad pokyčiai yra labai svarbu, norint tobulinti valstybės tarnybą, atkreipė dėmesį į bendradarbiavimo svarbą įgyvendinant valstybės tarnybos reformą. Taip pat akcentavo, kad nuo 2024 m. sausio 1 d.  išplečiamos Viešojo valdymo agentūros funkcijos, kokie iššūkiai laukia ir agentūros vaidmenį įgyvendinant reformą.

Audrius Kasinskas, Vidaus reikalų ministerijos Valstybės tarnybos politikos grupės vadovas, apžvelgė esminius valstybės tarnybos teisinio reguliavimo pokyčius nuo 2024 m. sausio 1 d.: valstybės tarnybos pertvarkos prielaidas, pasikeitimus ir naujoves teisiniame reglamentavime.

Laura Kozlovaitė, Viešojo valdymo agentūros vyriausioji patarėja, pasakojo apie organizacinės kultūros formavimą, jos svarbą organizacijoje. Pasak jos, kultūros formavimo tikslas – sukurti atsparesnę, geriau veikiančią ir prisitaikančią organizaciją, kuri būtų labiau pasirengusi reaguoti į vidaus ir išorės iššūkius.

Darius Bradūnas, Viešojo valdymo agentūros Tarnybos sąlygų skyriaus vyresnysis patarėjas, pristatė darbo apmokėjimo sistemą: iššūkius ir galimybes. Pasak jo, kuriant apmokėjimo sistemą labai svarbu yra darbo apmokėjimo principai – vienodas apmokėjimas už vienodos vertės darbą, teisingas apmokėjimas už darbą, teisėtų lūkesčių apsauga, konkurencijos principas ir kita.

Inga Sirutavičė, Viešojo valdymo agentūros direktoriaus pavaduotoja, kuri buvo ir renginio moderatorė,   akcentavo pozityvaus požiūrio svarbą įgyvendinant valstybės tarnybos reformą, ir kad laukia dinamiškas ir įdomus darbas įgyvendinant valstybės tarnybos pokyčius.

Vadovai kėlė klausimų dėl valstybės tarnybos reformos įgyvendinimo, diskutavo ta tema, dalinosi savo įžvalgomis.