>
2024-01-04

Įstaigų, ketinančių skelbti konkursus, dėmesiui dėl teisės aktų pasikeitimų

Informuojame, kad įgyvendinant nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2024 m, sausio 3 d. priėmė naujos redakcijos Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą (toliau - Priėmimo aprašas). Jame nurodyta, kad konkursus į karjeros valstybės tarnautojo pareigas įstaigos galės pavesti organizuoti Viešojo valdymo agentūrai arba organizuoti pačios. Atkreipiame dėmesį, kad siekiant pavesti konkursą organizuoti Viešojo valdymo agentūrai, įstaigai Viešojo valdymo agentūrai teikiant pareigybės aprašymą skelbti konkursą, jo skelbimo kortelėje reikės nurodyti, kad konkursą organizuoja Viešojo valdymo agentūra. Jeigu įstaiga konkursą organizuos pati, tai skelbimo kortelėje, kaip konkursą organizuojančią įstaigą, reikės nurodyti savo įstaigą.

Priėmimo apraše taip pat nurodyta, kad įstaiga privalo, prieš pateikdama Viešojo valdymo agentūrai pareigybių, į kurias bus skelbiamas konkursas, aprašymus, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ne trumpiau kaip 3 darbo dienas skelbti informaciją apie valstybės tarnautojo, kuris į laisvas valstybės tarnautojo pareigas gali būti perkeltas tarnybinio kaitumo būdu, poreikį.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2023 m. gruodžio 20 d. priėmė naujos redakcijos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką. Todėl atitinkamai pagal šiuo nutarimu patvirtintas naujas nuostatas, turi būti aprašomos ir vertinamos naujai steigiamos, laisvos (neužimtos) valstybės tarnautojų pareigybės ar kai valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje atsiranda poreikis keisti valstybės tarnautojo pareigybės aprašymą.

Atitinkamai, įstaigas, ketinančias teikti Viešojo valdymo agentūrai pareigybių, į kurias bus skelbiamas konkursas, aprašymus, prašome atidžiai įsivertinti, ar prašymai, be kita ko, atitinka aukščiau išdėstytas nutarimų nuostatas.