2024-03-19

Įstaigos vadovų susitarimų patalpinimas viešai

2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vyriausybės nutarimas dėl Susitarimo dėl pagrindinių įstaigos vadovo kadencijos laikotarpio ir (ar) tam tikrų jo etapų veiklos tikslų ir rezultatų sudarymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas). 

Aprašo 6 punktas nustato, kad įstaigos vadovų susitarimas patalpinamas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) ir įstaigos vadovo susitarimas paskelbiamas viešai jo vadovaujamos įstaigos interneto svetainėje.

Siekiant suvienodinti įstaigos vadovų susitarimų prieinamumą bei pasiekiamumą – prašome Jūsų  įstaigos vadovų susitarimus paskelbti viešai jo vadovaujamos įstaigos interneto svetainėje prie informacinės dalies apie įstaigos vadovą ir patalpinti VATIS sistemoje Asmens informacijoje, kortelėje Asmens byla.

Atkreipiame dėmesį į nustatytus terminus:

  • ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo asmens paskyrimo į įstaigos vadovo pareigas dienos į pareigas priimantis asmuo privalo įteikti jam (jai) Susitarimo projektą;
  • įstaigų vadovams, kurie Aprašo įsigaliojimo metu jau eina pareigas, Susitarimo projektą į pareigas priimantis asmuo turi pateikti per 1 mėnesį nuo Aprašo įsigaliojimo dienos;
  • Susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 2 mėnesius.

Daugiau informacijos, susijusius su Susitarimais, galite rasti Viešojo valdymo agentūros svetainės rubrikoje Susitarimai su įstaigų vadovais „Dažniausiai užduodami klausimai