2021-10-05

Išaugo tiesioginių vadovų pasitenkinimas naujai priimtais valstybės tarnautojais

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pirmąjį šių metų pusmetį antrą kartą atliko centralizuotai organizuotuose konkursuose ir atrankose atrinktų valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų apklausą. Ja siekiama įvertinti, kaip Valstybės tarnybos departamento centralizuotai organizuotuose konkursuose ir atrankose atrinktų valstybės tarnautojų, kurie buvo priimti į pareigas ir jas ėjo ne mažiau nei 3 mėnesius, darbą vertina jų tiesioginiai vadovai.

Net 87,02 proc. apklausoje dalyvavusių vadovų centralizuotai atrinktų pavaldžių valstybės tarnautojų darbą įvertino teigiamai. Pirmą kartą ši apklausa buvo surengta pernai. Jos metu palankiai tiesioginių pavaldinių darbą įvertino 82,89 proc. apklaustų vadovų.

Vadovai valstybės tarnautojų darbą vertino pagal dešimtbalę sistemą. 10 balų (puikiai) pavaldinių darbą įvertino 12,34 proc. respondentų, 9 (labai gerai) – 31,82 proc., 8 (gerai) – 28,57 proc., 7 (pakankamai gerai) – 14,29 proc.

78,6 proc. apklausoje dalyvavusių vadovų dalyvavo atrenkant valstybės tarnautojus pretendentų vertinimo komisijose, 21,4 proc. nedalyvavo.        

Tiesioginiai vadovai, kurie teigiamai (7–10 balų) įvertino naujai priimtų valstybės tarnautojų darbą, labiausiai pabrėžė jų iniciatyvumą, motyvaciją darbui, imlumą, atsakingumą, pareigingumą, savarankiškumą, komunikabilumą, gebėjimą bendradarbiauti, kompetentingumą bei gebėjimą pritaikyti žinias, tinkamai, greitai ir laiku atlikti užduotis.