2021-02-15

Informacija apie Valstybės tarnybos departamento vykdomus centralizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos rezultatus.

Lentelėje pateikti 2019 m. duomenys (kairėje) ir 2020 m. duomenys (dešinėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Metų duomenys

nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

Metų duomenys

nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

2502

640

3142

2823

574

3397

Nevadovaujamosios pareigos

2195

631

2826

2519

563

3082

Padalinių vadovai

257

9

266

273

11

284

Įstaigų vadovai

50

-

50

31

31

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Metų duomenys

nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

Metų duomenys

nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

2279

594

2873

2666

551

3217

Nevadovaujamosios pareigos

1995

586

2581

2375

542

2917

Padalinių vadovai

235

8

243

260

9

269

Įstaigų vadovai

49

-

49

31

 -

31

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Metų duomenys

nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

Metų duomenys

nuo 2020-12-21 iki 2020-12-31

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

20774

2694

23468

29726

3296

33022

Pretendentų, atitikusių bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, skaičius

10682

1298

11980

14618

1733

16351

Nevadovaujamosios pareigos

9541

1297

10838

13377

1731

15108

Padalinių vadovai

883

1

884

1087

2

1089

Įstaigų vadovai

258

-

258

154

-

154

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Metų duomenys

nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

Metų duomenys

nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31

155

108

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Metų duomenys

nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

Metų duomenys

nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31

Komisijos posėdžių skaičius

1720

2612

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

399

1491