2021-05-14

Įdiegtas neeilinio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo funkcionalumas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos informuoja, kad Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) įdiegtas neeilinio valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo funkcionalumas. Daugiau informacijos apie šį funkcionalumą rasite www.vataras.lt.

Primename, kad vadovaujantis Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 213 redakcija) 4 punktu, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas VATIS, išskyrus atvejus, kai duomenys apie valstybės tarnautojo, kurio tarnybinė veikla vertinama, tiesioginį vadovą VATIS nėra tvarkomi. Tokiu atveju valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas raštu.

Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 12 dalimi, neeilinis valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas atliekamas ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus, jeigu nuo valstybės tarnautojo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo praėjo ne mažiau kaip 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai yra nustatomas trumpesnis veiklos rezultatų gerinimo plano laikotarpis, arba jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus ėjo pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje yra vertinama jo tarnybinė veikla.

Metodiniais neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo klausimais konsultuoja Valstybės tarnybos departamentas prieVidaus reikalų ministerijos, o techniniais – Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.