2021-03-05

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (vasario 22 d. – vasario 26 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-02-22 iki 2021-02-26

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-02-26

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

36

13

49

393

98

491

Nevadovaujamosios pareigos

23

13

36

344

98

442

Padalinių vadovai

13

0

13

44

0

44

Įstaigų vadovai

0

-

0

5

-

5

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-02-22 iki 2021-02-26

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-02-26

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

26

12

38

331

90

421

Nevadovaujamosios pareigos

22

12

34

303

89

392

Padalinių vadovai

4

0

4

26

1

27

Įstaigų vadovai

0

-

0

2

-

2

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-02-22 iki 2021-02-26

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-02-26

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

314

64

378

3949

505

4454

Pretendentų, atitikusių bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, skaičius

134

19

153

2271

263

2534

Nevadovaujamosios pareigos

128

19

147

2174

262

2436

Padalinių vadovai

6

0

6

90

1

91

Įstaigų vadovai

0

-

0

7

-

7

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-02-22 iki 2021-02-26

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-02-26

2

6

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-02-22 iki 2021-02-26

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-02-26

Komisijos posėdžių skaičius

85

491

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

85

491