2021-05-06

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (balandžio 26 d. – balandžio 30 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-26 iki 2021-04-30

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-30

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

70

17

87

971

246

1217

Nevadovaujamosios pareigos

66

17

83

866

245

1111

Padalinių vadovai

3

0

3

91

1

92

Įstaigų vadovai

1

-

1

14

-

14

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-26 iki 2021-04-30

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-30

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

70

11

81

883

238

1121

Nevadovaujamosios pareigos

65

11

76

787

236

1023

Padalinių vadovai

5

0

5

85

2

87

Įstaigų vadovai

0

-

0

11

-

11

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-26 iki 2021-04-30

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-30

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

393

54

447

8684

971

9655

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-26 iki 2021-04-30

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-30

2

18

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-26 iki 2021-04-30

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-30

Komisijos posėdžių skaičius

82

1190

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

82

1190