2021-04-29

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (balandžio 19 d. – balandžio 23 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-19 iki 2021-04-23

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-23

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

62

21

83

901

229

1130

Nevadovaujamosios pareigos

57

21

78

800

228

1028

Padalinių vadovai

4

0

4

88

1

89

Įstaigų vadovai

1

-

1

13

-

13

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-19 iki 2021-04-23

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-23

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

52

22

74

813

227

1040

Nevadovaujamosios pareigos

47

22

69

722

225

947

Padalinių vadovai

3

0

3

80

2

82

Įstaigų vadovai

2

-

2

11

-

11

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-19 iki 2021-04-23

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-23

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

452

59

511

8291

917

9208

Pretendentų, atitikusių bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, skaičius

274

19

293

4199

444

4643

Nevadovaujamosios pareigos

250

15

265

3815

439

4254

Padalinių vadovai

11

4

15

342

5

347

Įstaigų vadovai

13

-

13

42

-

42

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-12 iki 2021-04-16

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-23

3

16

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-19 iki 2021-04-23

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-23

Komisijos posėdžių skaičius

79

1108

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

79

1108