2021-04-22

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (balandžio 12 d. – balandžio 16 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-12 iki 2021-04-16

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-16

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

66

16

82

840

208

1048

Nevadovaujamosios pareigos

59

16

75

743

207

950

Padalinių vadovai

5

0

5

85

1

86

Įstaigų vadovai

2

-

2

12

-

12

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-12 iki 2021-04-16

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-16

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

53

23

76

761

205

966

Nevadovaujamosios pareigos

47

22

69

675

203

878

Padalinių vadovai

5

1

6

77

2

79

Įstaigų vadovai

1

-

1

9

-

9

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-12 iki 2021-04-16

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-16

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

482

49

531

7839

858

8697

Pretendentų, atitikusių bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, skaičius

154

38

192

3925

425

4350

Nevadovaujamosios pareigos

122

38

160

3565

424

3989

Padalinių vadovai

24

0

24

331

1

332

Įstaigų vadovai

8

-

8

29

29

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-12 iki 2021-04-16

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-16

3

13

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-12 iki 2021-04-16

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-16

Komisijos posėdžių skaičius

85

1029

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

85

1029