2021-04-15

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (balandžio 6 d. – balandžio 9 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-06 iki 2021-04-09

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-09

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

41

15

56

774

192

966

Nevadovaujamosios pareigos

34

15

49

684

191

875

Padalinių vadovai

7

0

7

80

0

81

Įstaigų vadovai

0

-

0

10

 -

10

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-06 iki 2021-04-09

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-09

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

45

9

54

708

182

890

Nevadovaujamosios pareigos

39

9

48

628

181

809

Padalinių vadovai

6

0

6

72

1

73

Įstaigų vadovai

0

-

0

8

-

8

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-06 iki 2021-04-09

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-09

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

477

58

535

7357

809

8166

Pretendentų, atitikusių bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, skaičius

369

27

396

3771

387

4158

Nevadovaujamosios pareigos

346

27

373

3443

386

3829

Padalinių vadovai

22

0

22

307

1

308

Įstaigų vadovai

1

-

1

21

21

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-06 iki 2021-04-09

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-09

1

10

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-04-06 iki 2021-04-09

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-09

Komisijos posėdžių skaičius

55

944

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

55

944