2021-04-08

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (kovo 29 d. – balandžio 2 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-29 iki 2021-04-02

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-02

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

55

12

67

733

177

910

Nevadovaujamosios pareigos

50

11

61

650

176

826

Padalinių vadovai

4

1

5

73

0

74

Įstaigų vadovai

1

-

1

10

-

10

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-29 iki 2021-04-02

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-02

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

66

27

93

663

173

836

Nevadovaujamosios pareigos

57

27

84

589

172

761

Padalinių vadovai

6

0

6

66

1

67

Įstaigų vadovai

3

-

3

8

8

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-29 iki 2021-04-02

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-02

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

582

54

636

6880

751

7631

Pretendentų, atitikusių bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, skaičius

249

14

263

3402

360

3762

Nevadovaujamosios pareigos

203

14

217

3097

359

3456

Padalinių vadovai

43

0

43

285

1

286

Įstaigų vadovai

3

-

3

20

-

20

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-29 iki 2021-04-02

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-02

1

9

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-29 iki 2021-04-02

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-04-02

Komisijos posėdžių skaičius

81

889

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

81

889