2021-04-01

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (kovo 22 d. – kovo 26 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-22 iki 2021-03-26

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-26

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

67

23

90

678

165

843

Nevadovaujamosios pareigos

62

23

85

600

165

765

Padalinių vadovai

3

0

3

69

0

69

Įstaigų vadovai

2

-

2

9

-

9

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-22 iki 2021-03-26

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-26

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

51

15

66

596

146

742

Nevadovaujamosios pareigos

44

15

59

531

145

676

Padalinių vadovai

6

0

6

60

1

61

Įstaigų vadovai

1

0

1

5

-

5

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-22 iki 2021-03-26

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-26

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

756

43

799

6298

697

6995

Pretendentų, atitikusių bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, skaičius

201

0

199

3153

346

3499

Nevadovaujamosios pareigos

112

0

110

2894

345

3239

Padalinių vadovai

84

0

84

242

1

243

Įstaigų vadovai

5

-

5

17

17

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-22 iki 2021-03-26

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-26

1

8

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-22 iki 2021-03-26

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-26

Komisijos posėdžių skaičius

82

808

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

82

808