2021-10-21

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (spalio 11 d. – spalio 15 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-10-11 iki 2021-10-15

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-15

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

117

35

152

2842

683

3525

Nevadovaujamosios pareigos

109

35

144

2594

673

3267

Padalinių vadovai

8

0

8

222

10

232

Įstaigų vadovai

2

-

2

26

-

26

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-10-11 iki 2021-10-15

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-15

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos (nuo 2021-08-01)

Pakaitinių atrankos

(iki 2021-08-01)

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

89

31

120

2686

181

476

3343

Nevadovaujamosios pareigos

82

1

113

2456

178

468

3102

Padalinių vadovai

7

0

7

208

3

8

219

Įstaigų vadovai

0

-

0

22

-

-

22

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-10-11 iki 2021-10-15

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-15

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

341

40

381

19526

2255

21781

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-10-11 iki 2021-10-15

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-15

1

66

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-10-11 iki 2021-10-15

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-15

Komisijos posėdžių skaičius

51

2859

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

51

2853