2021-10-14

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (spalio 4 d. – spalio 8 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-10-04 iki 2021-10-08

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-08

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

85

15

100

2725

648

3373

Nevadovaujamosios pareigos

77

15

92

2485

638

3123

Padalinių vadovai

6

0

6

214

10

224

Įstaigų vadovai

2

-

2

26

-

26

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-10-04 iki 2021-10-08

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-08

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos (nuo 2021-08-01)

Pakaitinių atrankos

(iki 2021-08-01)

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

70

17

87

2597

150

476

3223

Nevadovaujamosios pareigos

65

16

81

2374

147

468

2989

Padalinių vadovai

5

1

6

201

3

8

212

Įstaigų vadovai

0

-

0

22

-

-

22

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-10-04 iki 2021-10-08

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-08

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

347

37

384

19172

2213

21385

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-10-04 iki 2021-10-08

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-08

2

65

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-10-04 iki 2021-10-08

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-08

Komisijos posėdžių skaičius

66

2808

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

66

2802