2021-10-06

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (rugsėjo 27 d. – spalio 1 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-27 iki 2021-10-01

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-01

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

76

13

89

2640

633

3273

Nevadovaujamosios pareigos

70

12

82

2408

623

3031

Padalinių vadovai

6

1

7

208

10

218

Įstaigų vadovai

0

-

0

24

-

24

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-27 iki 2021-10-01

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-01

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos (nuo 2021-08-01)

Pakaitinių atrankos

(iki 2021-08-01)

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

66

15

81

2527

133

476

3136

Nevadovaujamosios pareigos

65

15

80

2309

131

468

2908

Padalinių vadovai

1

0

1

196

2

8

206

Įstaigų vadovai

0

-

0

22

-

-

22

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-27 iki 2021-10-01

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-01

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

395

48

443

18773

2173

20946

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-27 iki 2021-10-01

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-01

1

63

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-27 iki 2021-10-01

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-10-01

Komisijos posėdžių skaičius

66

2742

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

66

2736