>
2021-03-25

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (kovo 15 d. – kovo 19 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-15 iki 2021-03-19

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-19

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

62

17

79

611

142

753

Nevadovaujamosios pareigos

55

17

72

538

142

680

Padalinių vadovai

7

0

7

66

0

66

Įstaigų vadovai

0

-

0

7

-

7

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-15 iki 2021-03-19

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-19

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

89

13

102

546

131

677

Nevadovaujamosios pareigos

78

13

91

488

130

618

Padalinių vadovai

10

0

10

54

1

55

Įstaigų vadovai

1

-

1

4

-

4

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-15 iki 2021-03-19

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-19

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

611

22

633

5542

654

6196

Pretendentų, atitikusių bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, skaičius

315

13

328

2952

348

3300

Nevadovaujamosios pareigos

278

13

291

2782

347

3129

Padalinių vadovai

37

0

37

158

1

159

Įstaigų vadovai

0

-

0

12

12

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-15 iki 2021-03-19

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-19

0

7

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-15 iki 2021-03-19

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-19

Komisijos posėdžių skaičius

89

726

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

89

726