2021-09-30

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (rugsėjo 20 d. – rugsėjo 24 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-20 iki 2021-09-24

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-24

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

64

15

79

2565

620

3185

Nevadovaujamosios pareigos

62

15

77

2339

611

2950

Padalinių vadovai

2

0

2

202

9

211

Įstaigų vadovai

0

-

0

24

-

24

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-20 iki 2021-09-24

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-24

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos (nuo 2021-08-01)

Pakaitinių atrankos

(iki 2021-08-01)

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

66

17

83

2461

101

476

3055

Nevadovaujamosios pareigos

59

16

75

2244

116

468

2828

Padalinių vadovai

7

1

8

195

2

8

205

Įstaigų vadovai

0

-

0

22

-

-

22

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-20 iki 2021-09-24

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-24

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

475

64

539

18379

2125

20504

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-20 iki 2021-09-24

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-24

0

62

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-20 iki 2021-09-24

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-24

Komisijos posėdžių skaičius

61

2676

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

58

2668