2021-09-23

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (rugsėjo 13 d. – rugsėjo 17 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-13 iki 2021-09-17

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-17

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

81

21

102

2501

605

3106

Nevadovaujamosios pareigos

75

20

95

2277

596

2873

Padalinių vadovai

6

1

7

200

9

209

Įstaigų vadovai

0

-

0

24

-

24

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-13 iki 2021-09-17

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-17

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos (nuo 2021-08-01)

Pakaitinių atrankos

(iki 2021-08-01)

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

96

19

115

2395

101

476

2972

Nevadovaujamosios pareigos

87

18

105

2185

100

468

2753

Padalinių vadovai

8

1

9

188

1

8

197

Įstaigų vadovai

1

-

1

22

-

-

22

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-13 iki 2021-09-17

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-17

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

520

63

583

17905

2061

19966

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-13 iki 2021-09-17

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-17

1

62

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-13 iki 2021-09-17

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-17

Komisijos posėdžių skaičius

58

2615

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

58

2610