2021-09-15

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (rugsėjo 6 d. – rugsėjo 10 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-06 iki 2021-09-10

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-10

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

90

20

110

2420

584

3004

Nevadovaujamosios pareigos

83

20

103

2202

576

2778

Padalinių vadovai

7

0

7

194

8

202

Įstaigų vadovai

0

-

0

24

24

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-06 iki 2021-09-10

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-10

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos (nuo 2021-08-01)

Pakaitinių atrankos

(iki 2021-08-01)

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

61

19

80

2299

82

476

2857

Nevadovaujamosios pareigos

54

19

73

2098

82

468

2648

Padalinių vadovai

7

0

7

180

0

8

188

Įstaigų vadovai

0

-

0

21

-

-

21

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-06 iki 2021-09-10

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-10

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

358

77

435

17363

1995

19358

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-06 iki 2021-09-10

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-10

2

61

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-09-06 iki 2021-09-10

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-10

Komisijos posėdžių skaičius

88

2557

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

88

2552