2021-09-09

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 3 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-30 iki 2021-09-03

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-03

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

58

16

74

2330

564

2894

Nevadovaujamosios pareigos

55

15

70

2064

541

2605

Padalinių vadovai

3

1

4

184

7

191

Įstaigų vadovai

0

-

0

24

-

24

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-30 iki 2021-09-03

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-03

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos (nuo 2021-08-01)

Pakaitinių atrankos

(iki 2021-08-01)

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

65

21

86

2238

63

476

2777

Nevadovaujamosios pareigos

64

21

85

2044

63

468

2575

Padalinių vadovai

1

0

1

173

0

8

181

Įstaigų vadovai

0

-

0

21

-

-

21

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-30 iki 2021-09-03

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-03

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

335

37

372

17006

1918

18924

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-30 iki 2021-09-03

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-03

1

59

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-30 iki 2021-09-03

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-09-03

Komisijos posėdžių skaičius

84

2469

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

84

2464