2021-09-02

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (rugpjūčio 23 d. – rugpjūčio 27 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-23 iki 2021-08-27

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-27

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

70

26

96

2272

548

2820

Nevadovaujamosios pareigos

65

26

91

2064

541

2605

Padalinių vadovai

5

0

5

184

7

191

Įstaigų vadovai

0

-

0

24

-

24

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-23 iki 2021-08-27

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-27

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos (nuo 2021-08-01)

Pakaitinių atrankos

(iki 2021-08-01)

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

62

17

79

2173

42

476

2691

Nevadovaujamosios pareigos

5

0

73

1980

42

468

2490

Padalinių vadovai

1

0

1

172

0

8

180

Įstaigų vadovai

0

-

0

21

-

-

21

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-23 iki 2021-08-27

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-27

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

410

84

494

16671

1881

18552

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-23 iki 2021-08-27

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-27

2

58

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-23 iki 2021-08-27

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-27

Komisijos posėdžių skaičius

72

2385

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

71

2380