2021-08-27

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (rugpjūčio 16 d. – rugpjūčio 20 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-16 iki 2021-08-20

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-20

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

63

7

70

2202

522

2724

Nevadovaujamosios pareigos

59

7

66

1999

515

2514

Padalinių vadovai

4

0

4

179

7

186

Įstaigų vadovai

0

-

0

24

-

24

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-16 iki 2021-08-20

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-20

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos (nuo 2021-08-01)

Pakaitinių atrankos

(iki 2021-08-01)

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

72

10

82

2111

25

476

2612

Nevadovaujamosios pareigos

68

10

78

1924

25

468

2417

Padalinių vadovai

4

0

4

167

0

8

175

Įstaigų vadovai

0

-

0

20

-

-

20

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-16 iki 2021-08-20

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-20

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

430

43

473

16261

1797

18058

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-16 iki 2021-08-20

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-20

3

56

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-16 iki 2021-08-20

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-20

Komisijos posėdžių skaičius

70

2313

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

70

2309