2021-08-19

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (rugpjūčio 9 d. – rugpjūčio 13 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-09 iki 2021-08-13

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-13

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

86

19

105

2151

515

2666

Nevadovaujamosios pareigos

76

19

95

1940

508

2448

Padalinių vadovai

9

0

9

183

7

190

Įstaigų vadovai

1

-

1

28

-

28

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-09 iki 2021-08-13

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-13

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos (nuo 2021-08-01)

Pakaitinių atrankos

(iki 2021-08-01)

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

77

8

85

2039

15

476

2530

Nevadovaujamosios pareigos

71

8

79

1856

15

468

2339

Padalinių vadovai

5

0

5

163

0

8

171

Įstaigų vadovai

1

-

1

20

-

-

20

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-09 iki 2021-08-13

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-13

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

384

24

408

15833

1754

17587

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-09 iki 2021-08-13

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-13

2

53

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-09 iki 2021-08-13

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-13

Komisijos posėdžių skaičius

65

2243

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

65

2139