2021-08-12

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (rugpjūčio 2–6 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-02 iki 2021-08-06

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-06

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

66

17

83

2053

496

2549

Nevadovaujamosios pareigos

62

17

79

1864

489

2353

Padalinių vadovai

3

-

3

166

7

173

Įstaigų vadovai

1

-

1

23

-

23

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-02 iki 2021-08-06

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-06

Konkursai

Pakaitinių atrankos*

Iš viso*

Konkursai

Pakaitinių atrankos*

Iš viso*

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

46

7 (5)

53 (5)

1963

482 (5)

2445 (5)

Nevadovaujamosios pareigos

43

7 (5)

50 (5)

1785

474 (5)

2259 (5)

Padalinių vadovai

3

-

3

159

8

167

Įstaigų vadovai

-

-

-

19

-

19

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-02 iki 2021-08-06

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-06

Konkursai

Pakaitinių atrankos*

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos*

Iš viso*

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

403

30 (17)

433 (17)

15554

1737 (17)

17291 (17)

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-12 iki 2021-07-16

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-06

1

51

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-08-02 iki 2021-08-06

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-08-06

Komisijos posėdžių skaičius

65

2178

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

63

2174

* skliaustuose duomenys pagal 2021-08-01 įsigaliojusį Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą, kai patikrinus prašymo tinkamumą, pakaitinio atrankas vykdo pačios įstaigos.