2021-08-05

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (liepos 26 d. – liepos 30 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-26 iki 2021-07-30

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-30

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

60

12

72

1988

479

2467

Nevadovaujamosios pareigos

55

12

67

1802

472

2274

Padalinių vadovai

4

-

4

164

7

171

Įstaigų vadovai

1

-

1

22

-

22

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-26 iki 2021-07-30

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-30

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

62

8

70

1916

474

2390

Nevadovaujamosios pareigos

51

8

59

1736

466

2202

Padalinių vadovai

11

-

11

161

8

169

Įstaigų vadovai

0

-

0

19

-

19

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-26 iki 2021-07-30

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-30

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

690

83

773

15151

1707

16858

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-26 iki 2021-07-30

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-30

3

47

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-26 iki 2021-07-30

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-30

Komisijos posėdžių skaičius

61

2113

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

61

2111