2021-07-22

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (liepos 12 d. – liepos 16 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-12 iki 2021-07-16

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-16

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

69

15

84

1867

445

2312

Nevadovaujamosios pareigos

64

15

79

1691

438

2129

Padalinių vadovai

4

0

4

154

7

161

Įstaigų vadovai

1

-

1

22

 - 

22

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-12 iki 2021-07-16

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-16

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

77

24

101

1777

440

2217

Nevadovaujamosios pareigos

74

24

98

1612

432

2044

Padalinių vadovai

3

0

3

146

8

154

Įstaigų vadovai

0

-

0

19

-

19

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-12 iki 2021-07-16

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-16

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

316

65

381

14021

1518

15539

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-12 iki 2021-07-16

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-16

3

47

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-12 iki 2021-07-16

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-16

Komisijos posėdžių skaičius

85

1974

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

85

1972