>
2021-03-18

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (kovo 8 d. – kovo 12 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-08 iki 2021-03-12

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-12

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

71

9

80

549

125

674

Nevadovaujamosios pareigos

61

9

70

483

125

608

Padalinių vadovai

9

0

9

59

0

59

Įstaigų vadovai

1

-

1

7

-

7

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-08 iki 2021-03-12

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-12

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

64

11

75

457

118

575

Nevadovaujamosios pareigos

55

11

66

410

117

527

Padalinių vadovai

9

0

9

44

1

45

Įstaigų vadovai

0

-

0

3

3

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-08 iki 2021-03-12

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-12

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

538

67

605

4931

632

5563

Pretendentų, atitikusių bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, skaičius

172

32

204

2637

335

2972

Nevadovaujamosios pareigos

148

32

180

2504

334

2838

Padalinių vadovai

18

0

18

121

1

122

Įstaigų vadovai

6

-

6

12

-

12

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-08 iki 2021-03-12

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-12

0

7

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-08 iki 2021-03-12

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-12

Komisijos posėdžių skaičius

65

637

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

65

637