2021-07-15

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (liepos 5–9 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-05 iki 2021-07-09

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-02

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

62

20

82

1800

430

2230

Nevadovaujamosios pareigos

58

20

78

1629

423

2052

Padalinių vadovai

4

-

4

150

7

157

Įstaigų vadovai

0

-

0

21

-

21

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-05 iki 2021-07-09

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-02

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

57

8

65

1707

416

2123

Nevadovaujamosios pareigos

52

8

60

1544

408

1952

Padalinių vadovai

5

-

5

144

8

152

Įstaigų vadovai

-

-

-

19

-

19

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-05 iki 2021-07-09

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-02

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

368

11

379

13705

1453

15158

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

 nuo 2021-07-05 iki 2021-07-09

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-02

2

44

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-07-05 iki 2021-07-09

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-02

Komisijos posėdžių skaičius

55

1886

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

55

1884