2021-07-09

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (birželio 28 d. – liepos 2 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-28 iki 2021-07-02

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-02

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

75

10

85

1738

410

2148

Nevadovaujamosios pareigos

71

9

80

1571

403

1974

Padalinių vadovai

4

1

5

146

7

153

Įstaigų vadovai

0

-

0

21

-

21

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-28 iki 2021-07-02

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-02

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

73

14

87

1650

408

2058

Nevadovaujamosios pareigos

64

12

76

1492

400

1892

Padalinių vadovai

8

2

10

139

8

147

Įstaigų vadovai

1

-

1

19

-

19

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-28 iki 2021-07-02

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-02

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

519

52

571

13337

1442

14779

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-28 iki 2021-07-02

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-02

2

42

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-28 iki 2021-07-02

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-07-02

Komisijos posėdžių skaičius

77

1831

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

75

1829