2021-07-01

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (birželio 21 d. – birželio 25 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-21 iki 2021-06-25

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-25

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

57

16

73

1663

400

2063

Nevadovaujamosios pareigos

50

15

65

1500

394

1894

Padalinių vadovai

6

1

7

142

6

148

Įstaigų vadovai

1

-

1

21

 -

21

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-21 iki 2021-06-25

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-25

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

67

13

80

1577

394

1971

Nevadovaujamosios pareigos

66

13

79

1428

388

1816

Padalinių vadovai

1

0

1

131

6

137

Įstaigų vadovai

0

-

0

18

-

18

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-21 iki 2021-06-25

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-25

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

394

26

420

12818

1390

14208

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-21 iki 2021-06-25

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-25

3

40

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-21 iki 2021-06-25

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-25

Komisijos posėdžių skaičius

54

1754

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

54

1754