2021-06-23

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (birželio 14 d. – birželio 18 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-14 iki 2021-06-18

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-18

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

80

13

93

1606

384

1990

Nevadovaujamosios pareigos

77

13

90

1450

379

1829

Padalinių vadovai

3

0

3

136

5

141

Įstaigų vadovai

0

-

0

20

20

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-14 iki 2021-06-18

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-18

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

88

20

108

1510

381

1891

Nevadovaujamosios pareigos

83

20

103

1362

375

1737

Padalinių vadovai

4

0

4

130

6

136

Įstaigų vadovai

1

-

1

18

18

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-14 iki 2021-06-18

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-18

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

569

72

641

12424

1364

13788

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-14 iki 2021-06-18

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-18

2

37

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-14 iki 2021-06-18

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-18

Komisijos posėdžių skaičius

74

1700

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

74

1700