2021-06-18

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (birželio 7 d. – birželio 11 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-07 iki 2021-06-11

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-11

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

121

20

141

1526

371

1897

Nevadovaujamosios pareigos

114

19

133

1373

366

1739

Padalinių vadovai

6

1

7

133

5

138

Įstaigų vadovai

1

-

1

20

-

20

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-07 iki 2021-06-11

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-11

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

93

20

113

1422

361

1783

Nevadovaujamosios pareigos

83

19

102

1279

355

1634

Padalinių vadovai

8

1

9

126

6

132

Įstaigų vadovai

2

-

2

17

-

17

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-07 iki 2021-06-11

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-11

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

590

56

646

11855

1292

13147

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-07 iki 2021-06-11

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-11

4

35

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-06-07 iki 2021-06-11

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-11

Komisijos posėdžių skaičius

78

1626

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

78

1626