2021-06-10

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (gegužės 31 d. – birželio 4 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-31 iki 2021-06-04

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-04

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

58

22

80

1404

351

1755

Nevadovaujamosios pareigos

52

22

74

1258

347

1605

Padalinių vadovai

6

0

6

127

4

131

Įstaigų vadovai

0

-

0

19

-

19

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-31 iki 2021-06-04

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-04

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

108

16

124

1322

340

1662

Nevadovaujamosios pareigos

99

16

115

1189

336

1525

Padalinių vadovai

9

0

9

118

4

122

Įstaigų vadovai

0

-

0

15

-

15

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-31 iki 2021-06-04

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-04

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

678

34

712

11265

1236

12501

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-31 iki 2021-06-04

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-04

3

31

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-31 iki 2021-06-04

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-06-04

Komisijos posėdžių skaičius

66

1548

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

66

1548