2021-06-04

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (gegužės 24 d. – gegužės 28 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-24 iki 2021-05-28

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-28

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

112

13

125

1347

329

1676

Nevadovaujamosios pareigos

99

13

112

1208

325

1533

Padalinių vadovai

9

0

9

120

4

124

Įstaigų vadovai

4

-

4

19

-

19

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-24 iki 2021-05-28

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-28

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

105

23

128

1214

324

1538

Nevadovaujamosios pareigos

95

24

119

1090

320

1410

Padalinių vadovai

9

0

8

109

4

113

Įstaigų vadovai

1

-

1

15

-

15

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-24 iki 2021-05-28

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-28

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

543

46

589

10587

1202

11789

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-24 iki 2021-05-28

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-28

2

28

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-24 iki 2021-05-28

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-28

Komisijos posėdžių skaičius

61

1482

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

61

1482