2021-05-28

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (gegužės 17 d. – gegužės 21 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-17 iki 2021-05-21

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-21

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

111

22

133

1235

315

1550

Nevadovaujamosios pareigos

101

22

123

1109

312

1421

Padalinių vadovai

10

0

10

111

3

114

Įstaigų vadovai

0

-

0

15

-

15

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-17 iki 2021-05-21

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-21

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

72

25

97

1109

301

1410

Nevadovaujamosios pareigos

66

24

90

995

296

1291

Padalinių vadovai

5

1

6

100

5

105

Įstaigų vadovai

1

-

1

14

-

14

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-17 iki 2021-05-21

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-21

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

403

57

460

10044

1156

11200

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-17 iki 2021-05-21

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-21

3

26

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-17 iki 2021-05-21

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-21

Komisijos posėdžių skaičius

75

1421

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

75

1421