2021-05-20

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (gegužės 10 d. – gegužės 14 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-10 iki 2021-05-14

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-14

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

73

23

96

1124

293

1417

Nevadovaujamosios pareigos

70

22

92

1008

290

1298

Padalinių vadovai

2

1

3

101

3

104

Įstaigų vadovai

1

-

1

15

 -

15

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-10 iki 2021-05-14

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-14

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

73

22

95

1037

276

1313

Nevadovaujamosios pareigos

65

20

85

929

272

1201

Padalinių vadovai

7

2

9

95

4

99

Įstaigų vadovai

1

-

1

13

-

13

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-10 iki 2021-05-14

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-14

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

493

89

582

9641

1099

10740

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-10 iki 2021-05-14

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-14

2

23

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-10 iki 2021-05-14

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-14

Komisijos posėdžių skaičius

70

1346

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

70

1346