2021-05-13

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (gegužės 3 d. – gegužės 7 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-03 iki 2021-05-07

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-07

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

80

24

104

1051

270

1321

Nevadovaujamosios pareigos

72

23

95

938

268

1206

Padalinių vadovai

8

1

9

99

2

101

Įstaigų vadovai

0

-

0

14

-

14

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-03 iki 2021-05-07

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-07

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

81

16

97

964

254

1218

Nevadovaujamosios pareigos

77

16

93

864

252

1116

Padalinių vadovai

3

0

3

88

2

90

Įstaigų vadovai

1

-

1

12

-

12

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-03 iki 2021-05-07

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-07

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

464

39

503

9148

1010

10158

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-03 iki 2021-05-07

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-07

3

21

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-05-03 iki 2021-05-07

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-05-07

Komisijos posėdžių skaičius

86

1276

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

86

1276