>
2021-03-15

Duomenys apie Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai organizuotus konkursus ir atrankas

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia informaciją apie centralizuotus valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas.

Lentelėje pateikti 2021 m. duomenys (dešinėje) ir praėjusios savaitės (kovo 1 d. – kovo 5 d.) duomenys (kairėje).

  1. Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-01 iki 2021-03-05

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-05

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Iš įstaigų gautų prašymų paskelbti konkursus ir atrankas skaičius

85

18

103

478

116

594

Nevadovaujamosios pareigos

77

18

95

422

116

538

Padalinių vadovai

7

0

7

50

0

50

Įstaigų vadovai

1

-

1

6

-

6

  1. Paskelbtų konkursų ir atrankų Valstybės tarnybos portale skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-01 iki 2021-03-05

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-05

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Paskelbtų konkursų ir atrankų skaičius

62

17

79

393

107

500

Nevadovaujamosios pareigos

52

15

67

355

106

461

Padalinių vadovai

9

2

11

35

1

36

Įstaigų vadovai

1

-

1

3

-

3

  1. Pretendentų pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-01 iki 2021-03-05

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-05

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Konkursai

Pakaitinių atrankos

Iš viso

Pateiktų pretendentų prašymų skaičius

444

60

504

4393

565

4958

Pretendentų, atitikusių bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, skaičius

194

40

234

2465

303

2768

Nevadovaujamosios pareigos

182

40

222

2356

302

2658

Padalinių vadovai

13

0

13

103

1

104

Įstaigų vadovai

0

-

0

6

-

6

  1. Pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompetencijų kompleksinių vertinimų skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-01 iki 2021-03-05

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-05

1

7

  1. Pretendentų vertinimo komisijos posėdžių skaičius

Savaitės duomenys

nuo 2021-03-01 iki 2021-03-05

Metų duomenys

nuo 2021-01-01 iki 2021-03-05

Komisijos posėdžių skaičius

81

572

Nuotolinių komisijos posėdžių skaičius

81

572